Zrušme tituly

Ak by sme zrušili všetky tituly, koľkým študentom by to pomohlo pochopiť, že podstatné sú vedomosti?

Milí vysokoškolskí študenti… Teraz po promóciách a odplavení všetkých endorfínov zo získaného titulu, nie učitelia, ale Vy by ste mali vziať do rúk nejaký ten transparent a hajde s ním pred nejaké politické hniezdo! Nie kvôli učiteľským platom, ale kvôli Vašim budúcim platom. Všetci ktorí Vás dnes učia s cieľom urobiť z Vás titulovaného človeka, to robia najlepšie ako vedia. Niektorí vyhorení, iní premotivovaní, ďalší prísni, ďalší nezáživní, iní v pohode…. Všetci viete veľmi rýchlo ohodnotiť svojich vysokoškolských pedagógov a nepotrebujete k tomu ani špeciálne kritériá, hodnotiace rebríčky a merítka. Subjektívne cítite, nakoľko Vás motivuje, ako dlho máte pootvorené ústa pri prednáške a čo ste si z nej odniesli.

Lenže v opačnom garde to také jednoduché nie je. Každý jeden odbor slovenských vysokých škôl má takzvaný „profil absolventa“.  Na jeho základe by sa mali stanoviť ciele jednotlivých predmetov, na základe cieľov predmetov by sa mali voliť aj spôsoby hodnotenia študenta. Toto žiaľ nefunguje, je to čiste formálna záležitosť. Nech sú ciele akokoľvek odborne a profesionálne napísané (čím akademickejšie a komplikovanejšie, tým lepšie), tak spôsob hodnotenia je čo? Skúška. Teda preverenie toho, čo z teórie ste sa naučili naspamäť.

Aby ste mi naozaj verili, že tieto profily absolventa sú pekne akademicky naštylizované, tak tu je jedna z množstva ukážok, ktoré nájdete aj na internete:

„Základná charakteristika štúdia vychádza zo systémového prístupu, plánovitosti, algoritmického myslenia, komplexnosti a globálnej optimalizácie. Absolvent je schopný samostatne aj v tíme riešiť zložité projekty…“ Na prvý pohľad je logické, že ak študent absolvuje napríklad predmet Projektový manažment, tak by mal byť schopný samostatne aj v tíme riešiť rôzne zložité projekty…

„Nie, nie je“, povedal by Vám nejeden zamestnávateľ. Ani nemôže byť. V skutočnosti sa namiesto riešenia projektov zaoberá na samotnom predmete výlučne teóriou a podstatu hodnotenia tvorí práve jej znalosť. Keď dostane hodnotenie za test, v ktorom preukáže znalosť teórií napríklad manažmentu tak to neznamená, že vie robiť manažment. Na vysokej škole môžete skúmať napríklad teórie marketingu, vychádzať pohodlne z Kotlera, ale neznamená to, že viete a môžete robiť plnohodnotného marketéra. Na našich vysokých školách by bola radosť študovať pre každého mladého Slováka, keby „vedieť niečo robiť“ nebolo menej ako „vedieť o niečom rozprávať – skúmať to“. Neviem, či Vám to dáva zmysel, ale toto je zjednodušene povedané bazálny problém slovenského vysokoškolského vzdelávania. Očakávať od absolventa, že bude po opustení brány školy uplatniteľný v praxi vďaka memorovaniu teórie je pri tomto systéme nereálne. Najmä nie pri teóriách starých niekoľko rokov.

Vrátim sa ku príkladu fínskej Lapland university of applied sciences. Hodnotenie predmetov tam neprebieha klasickou skúškou, ale praktickými zadaniami počas semestra, vedením tzv. learning diary (zápisník toho, čo ste sa naučili) a ďalších podobných praktických vecí. Hodnotia sa riešenia a návrhy riešení problémov z praxe a tej je v súkromnej sfére neúrekom.

Je viac škôl, u ktorých prepojenie s praxou začalo fungovať, no stále sa vyhýba ekonomickým, sociálnym, manažérskym a im príbuzným odborom, ktoré sú ale u mladých ľudí mimoriadne obľúbené na štúdium. Tie školy, na ktorých funguje aplikovaný výskum by mali mať medzi prvými zmenený systém hodnotenia študentov. Nič komplikované, nemusia to byť individuálne referencie ako na LinkedIn alebo anglických základných školách. Pokojne môžu zostať aj písmenká. Ide o to, aby sme zaviedli také spôsoby hodnotenia, ktoré zodpovedajú skutočným cieľom vzdelávania a prestali merať hmotnosť metrom.

P.S.: Nedávno vyšiel minister školstva s iniciatívou zrušiť celoživotné tituly docent a profesor. Hoci som držiteľom titulu docent súhlasím s pánom ministrom. A nielen to. Dokonca by som bol aj za zrušenie všetkých Mgr., Ing. a rôznych Dr. titulov. Čo myslíte, koľko študentov by na našich vysokých školách ubudlo? Koľko študentov by možno pochopilo, že podstatné sú nadobudnuté vedomosti a zručnosti, nie titul? 🙂

0 Príspevky

Zapojte sa do diskusie!

Váš názor ma zaujíma!
Tak neváhajte a napíšte mi ho do komentára!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *