Monografia

Audit marketingu a cien

Vo všeobecnosti možno audit marketingu definovať ako mnohostranné skúmanie a ucelené kvalifikované hodnotenie podniku marketingu podniku s jednoznačným záverom z hľadiska účelu, na ktorý sa objednáva. Na rozdiel od auditu účtovnej závierky , ktorý sa obmedzuje len na strohé konštatovanie, či je, poprípade nie je možné potvrdiť jej správnosť, výsledkom marketingového auditu je vymedzenie problémových oblastí a návrh možných opatrení.

Rozdielnosť marketingového auditu od ostatných typov auditu spočíva aj v tom, že marketing je oblasťou, v ktorej je obtiažne posudzovať jednotlivé programy a činnosti „čiernobielo“ vzhľadom k mimoriadnej zložitosti a premenlivosti ekonomického okolia a hospodárskych javov. Práve preto sa pri jeho vykonávaní zdôrazňuje význam odbornosti a tvorivého prístupu marketingového audítora, ktorý musí byť schopný diferencovať relatívny význam jednotlivých problémov v rôznych situáciách.

Úspešný marketingový audit sa nedá previesť bez spolupráce s kľúčovým manažmentom a marketingovými zamestnancami a značného pochopenia klientovho podnikania, t.j. produktov, distribučného systému i finančného manažmentu a pochopenia odvetvia podnikania t.j. závislosti na zdrojoch dodávok, zmenách v technológii a na spoločnej marketingovej praxi…

Publikácia Audit marketingu a cien sa zaoberá možnými spôsobmi praktického uplatnenia auditu marketingu vo firmách, etikou v profesii audítora všeobecne a audítora marketingu osobitne, auditom a hodnotením výkonnosti marketingových funkcií a systémov, spôsobmi súhrnného hodnotenia správania manažérov marketingu, výstupmi auditu marketingu na zlepšenie marketingových aktivít firmy. Rozborom jednotlivých častí po obsahovej stránke sme sa v publikácii usilovali o to, aby poskytli základné teoretické a praktické poznanie o audite marketingu. K jej spracovaniu sa prihliadalo k tomu, aby objasnila základy auditu marketingu, jeho zmysel a praktické postupy jeho vykonávania vo firme.

0 Príspevky

Zapojte sa do diskusie!

Váš názor ma zaujíma!
Tak neváhajte a napíšte mi ho do komentára!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *