Príspevky od Zoltán Rózsa

Keď nás politici presviedčajú, že žemľu môžeme využiť ako žiarovku

Zvykli sme si najmä pred voľbami, že ten – ktorý, súčasný, či potenciálny politik chce zodpovednosť za kvalitu školstva posledných 26 rokov hodiť na aktuálneho ministra školstva alebo jeho predchodcov. Zvykli sme si aj na všeobecnú frázu „školstvo je nekvalitné“, pričom je pravdepodobné, že všetci tí, ktorí dnes radi do médií túto frázu opakujú sú […]

Jedným z najväčších nepriateľov školstva je…

Položili ste si niekedy otázku, prečo by ste mali niekomu zo svojich daní platiť štúdium medicíny, keď on potom nerobí lekára ale napríklad obchodného zástupcu vo farmaceutickej firme? Prečo by ste mali platiť štúdium sociálnej práce, alebo filozofie niekomu, kto potom robí manažéra alebo policajného vyšetrovateľa? Zamysleli ste sa napríklad aj nad tým, prečo vlastne platíte […]

Marketing služieb

Marketing služieb Služby tvoria neoddeliteľnú súčasť každodenného života ľudí. Predstavujú určitý objem statkov, ktoré ľudia spotrebúvajú na zabezpečenie svojej existencie, a sú špecifickým prostriedkom uspokojovania potrieb. Všeobecné pravidlá využívania marketingu služieb si v organizáciách verejného sektora vyžadujú určitú modifikáciu vzhľadom na odlišnosti a špecifiká týkajúce sa vlastností, produkcie a spotreby služieb.