Hora Nebo

Práve hora Nebo bola miestom, z ktorého Mojžíš prvýkrát zbadal zasľúbenú zem. Hoci ju iba videl. A nebolo mu do nej súdené vojsť. Určite ani na chvíľu neolutoval veľkej námahy a obetí cesty cez Moábsku púšť.

Bližšie info

10

Fotiek