Mozajková mapa v Madabe

Mozajková mapa Jeruzalému a Svätej zeme v Madabe je unikátnou antickou pamiatkou z polovice 6. storočia. Pôvodný byzantský chrám, ktorého podlahu zdobila síce nahradil grécky ortodoxný kostol svätého Juraja, ale výroba mozajk zostala v Madabe dodnes zachovaná a udržiavaná.

Bližšie info

9

Fotiek