Staroveké mesto Jerash

História vzniku starobylého mesta Jerash, alebo skôr osídlenia tejto oblasti, presahuje našu predstavivosť. Na severe, za jeho múrmi, sa našla malá obec už z rannej doby bronzovej (približne 2.500 rokov pred Kristom). Vykopávky v kopcoch nad mestom dokonca odhalili existenciu ešte o niečo staršieho osídlenia. Zlatý vek dosiahol Jerash nepochybne až pod rímskou vládou. Dnes je preto jedným z najlepšie zachovaných rímskych provinčných miest na svete.

Bližšie info

10

Fotiek