Výskumné metódy #FbPacho

Boh do krivdy hromom a junák Facebookom – výskumné metódy

Nie všetkému, čo nájdeme na internete je možné veriť. Sociálne média, špecificky sociálne siete (nielen v politickej komunikácii) umožňujú ich aktérom vytvoriť si vlastnú, želanú identitu alebo realitu a tú následne šíriť ďalej. Že táto “realita” je často na míle vzdialená od tej skutočnej, asi ani netreba zdôrazňovať. Hlavným cieľom tejto štúdie je preto objasniť spôsob tvorby “politickej reality” v prostredí politických strán a ich lídrov na sociálnej sieti Facebook. Vedľajšími cieľmi sú prezentácia problematiky auditu sociálnych médií a  iluzórnosti súkromia komunikácie na sociálnych sieťach širokej verejnosti. Tieto výskumné metódy sú prezentované pre prípadnú replikovateľnosť a overenie publikovaných výsledkov.

Výskumné otázky

 • Ako sa vyvíja počet fanúšikov politických strán a ich lídrov?
 • Aké typy príspevkov politické strany a ich lídri uverejňujú a aká je odozva ich cieľového publika?
 • Ktorá politická strana a politický líder sú najúspešnejší v šírení správ?
 • Aké najčastejšie výrazy a hashtagy používajú politické strany a ich lídri v komunikácii a ako na ne cieľové publikum reaguje?
 • Ktoré príspevky politických strán a ich lídrov sú cieľovým publikom hodnotené najlepšie?
 • Na aké zdroje sa najčastejšie odkazujú príspevky politických strán a ich lídrov?

Použitý metodologický prístup

Východiskovým metodologickým prístupom štúdií #FbPacho je explorácia, t.j. snaha objaviť v dátach získaných z verejných Facebookových profilov politických strán a ich lídrov zaujímavé konfigurácie a vzťahy.

Základný súbor

Základný súbor je tvorený politickými stranami, ktoré vo voľbách do NR SR 2016 dosiahli podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky volebný výsledok aspoň 3% a ich aktuálnymi lídrami.

Konečná vzorka, je ovplyvnená, v prípade lídrov politických strán, využitím, resp. nevyužitím verejného profilu ku komunikácii s fanúšikmi.

Skúmané politické strany

Skúmaní lídri politických strán

Zber a vyhodnotenie dát

K zberu dát je využívaný online nástroj pre analýzu sociálnych médií Fanpage Karma. Aktuálne analyzované obdobie je vymedzené kalendárnym mesiacom.

Ukazovatele

 • Počet fanúšikov: absolútny počet osôb, ktorým sa k poslednému dňu skúmaného obdobia “páči” stránka.
 • Absolútna zmena v počte fanúšikov: absolútny prírastok alebo úbytok v počte osôb, ktorým sa v skúmanom období stránka “páči”.
 • Typy príspevkov: z hľadiska tejto štúdie rozlišujeme status, link (hypertextový odkaz na iné internetové zdroje), obrázok a video.
 • Angažovanosť (Engagement): priemerný počet interakcií (mám rád a iné, komentár, zdieľanie) cieľového publika s príspevkami stránky (denný počet interakcií/počet fanúšikov stránky pričom do výpočtu angažovanosti sú započítané aj dni bez príspevkov).
 • Interakcia príspevkov (Post interaction): ako aktívne reaguje cieľové publikum na uverejnené príspevky, priemerný počet interakcií (mám rád a iné, komentár, zdieľanie)/počet fanúšikov/počet príspevkov.
 • KPI Matica zobrazuje vzťah angažovanosti, počtu príspevkov a veľkosti fanúšikovskej základne.
 • Najčastejšie výrazy, hashtagy a zdroje odkazov: veľkosť písma =  frekvencia výskytu, zelená farba =  vysoká interakcia, červená farba = nízka interakcia.
 • Najúspešnejší príspevok podľa celkového počtu reakcií: príspevok, ktorý získal v sledovanom období najviac interakcií.
 • Najúspešnejší príspevok podľa počtu reakcií na počet fanúšikov: najúspešnejší príspevok vo vzťahu k počtu fanúšikov stránky.

Výskumné metódy – obmedzenia

Termín cieľové publikum je v kontexte tejto štúdie využívaný ako súhrnné označenie osôb, ktoré určitým spôsobom reagovali na zverejnené správy. V skutočnosti nie je možné považovať cieľové publikum za skupinu osôb, ktorým boli správy určené a túto skupinu tiež nie je možné stotožniť s fanúšikmi stránky. Uvedená skutočnosť vyplýva zo spôsobu šírenia správ na sociálnej sieti Facebook (napríklad: fanúšik stránky zareaguje na správu stránky a následne sa o tom dozvie jeho priateľ, ktorý môže, aj keď nie je fanúšikom stránky, reagovať tiež).

Porovnateľnosť angažovanosti v rôznych obdobiach je ovplyvnená počtom dní sledovaného obdobia.

V súvislosti so spôsobom zberu dát a ich vyhodnotením sú príspevky zverejnené tesne pred koncom sledovaného obdobia znevýhodnené, keďže je možné predpokladať, že interakcie cieľového publika na príspevok prebiehajú v období približne 2-3 dni po jeho uverejnení. Uvedená skutočnosť ovplyvňuje aj analýzu najčastejšie použitých výrazov, hashtagov a zdrojov odkazov.

Profil Radoslava Procházku bol vyradený zo vzorky s ohľadom na skutočnosť, že posledný príspevok bol na stránke publikovaný dňa 5.4.2016. Od 1.9.2016 bol jeho profil nahradený profilom Roman Brecely.

Profil Igora Matoviča, OĽANO-NOVA bol zo vzorky vyradený, z dôvodu, že sa jedná o súkromný profil.

Iné – výskumné metódy a  ich aktualizácia

Dokument „Boh do krivdy hromom a junák Facebookom – výskumné metódy“ je priebežne aktualizovaný. Každá aktuálizácia je riadne vyznačená a datovaná.

2 Príspevky

Zapojte sa do diskusie!

Váš názor ma zaujíma!
Tak neváhajte a napíšte mi ho do komentára!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *