Resume

I am 48 years old. In addition to many years of businesses experience, I work 16 years in the university environment. I had the opportunity to teach, to conduct bachelor’s, master’s and doctoral theses or to work as the head of the department and vice-rector. At present, I am an associate professor in the Department of Management and Development of the Human Resources Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Social and Economic Relations.

Education

Work/Experience

Dissertation thesis advisor

Invited speakers

R&D project financing history

 • 2019-2020: Grantová agentura Academia aurea: Analytický pohľad na manažment konfliktov v MSP. GA/5/2019. Vedúci projektu.
 • 2013-2015: Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Komparatívna analýza marketingových subkoncepcií služieb, turizmu a miesta. Číslo projektu: 6/2013. Riešiteľ.
 • 2011-2013: Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Analýza vývoja a stavu malého a stredného podnikania v ČR a SR – komparácia výsledkov a perspektív rozvoja. Číslo projektu: 7/2011. Riešiteľ.
 • 2010-2012: Grantová agentúra Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v slovenskej a českej republike. Číslo projektu: 9/10. Riešiteľ.
 • 2003-2005: Vedecká a grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied: Finančné a nefinančné aspekty tvorby a implementácie marketingovej stratégie do podnikateľskej činnosti malých a stredných podnikov ako podmienka ich transformácie do európskych štruktúr. Registračné číslo projektu: 1/0475/03-A. Riešiteľ.

Others projects

 • 2006-2007: Európsky sociálny fond. Zlepšenie kvality služieb cestovného ruchu v európskom kontexte. IMTS 13120110078, evidenčné číslo: DP103/05-I/32-2.1. Vedúci projektu.
 • 2010-2012: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Posilnenie spolupráce v oblasti miestneho ekonomického rozvoja a územného plánovania v rámci metropolitného regiónu Viedeň a Bratislava. Vedúci projektu.

Membership in Science Professional Associations & Organizations

 • 2019 – doteraz: Akademická rada Vysoká škola podnikání a práva, ČR
 • 2019 – doteraz: Vedecká rada Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 2014 2016: Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR 
 • 2016 doteraz: Odborová komisia doktorandského štúdia Fakulty manažmentu PU v Prešove
 • 2011 – 2012: Člen odbornej pracovnej komisie splnomocnenca vlády SR pre oblasť komunálnej reformy
 • 2005 – 2019: Vedecká rada Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Get in touch with me