Prezidentka vymenovala 39 nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 39 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci.

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl

Kamil Biringer, gynekológia a pôrodníctvo

Ondrej Blažo, medzinárodné právo

Eduard Burda, trestné právo

Radoslav Delina, financie, bankovníctvo a investovanie

Anton Dzian, chirurgia

Vladimír Ferianec, gynekológia a pôrodníctvo

Juraj Hamar, estetika

Juraj Hladký, slovenský jazyk a literatúra

Natália Hlavatá Hudáčková, geológia

Ingrid Hodorová, anatómia, histológia a embryológia

Daniel Kottfer, strojárske technológie a materiály

Adriána Ingrid Koželová, prekladateľstvo a tlmočníctvo

Michal Krajčík, pozemné stavby

Erik Kúdela, gynekológia a pôrodníctvo

Oľga Kyselovičová, športová edukológia

Marek Lacko, chirurgia

Alexandra Löwy, občianske právo

Patrik Maturkanič, katolícka teológia

Daniel Mihálik, molekulárna biológia

Oskar Nagy, vnútorné choroby zvierat

Ján Papula, manažment

Miroslav Pástor, aplikovaná mechanika

Jaroslava Pavelková, sociálna práca

Gabriela Pavlovičová, teória vyučovania matematiky

Marek Potkány, ekonomika a manažment podniku

Krzysztof Rejman, sociálna práca

Zoltán Rózsa, manažment

Erik Sedlák, biochémia

Dana Seyringer, elektronika

Tibor Schlosser, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Štefan Sivák, neurológia

Andrea Ševčovičová, biológia

Ján Škrobák, správne právo

Daniela Takáčová, hygiena chovu zvierat a životné prostredie

Marcela Tittlová, trestné právo

Lívia Trellová, ústavné právo

Valentino Vranič, aplikovaná informatika

Monika Zaviš, religionistika

Štefan Žák, obchod a marketing

Zdroj

TASR