Príspevky od Zoltán Rózsa

Prezidentka vymenovala 39 nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok vymenovala 39 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl Kamil Biringer, gynekológia a pôrodníctvo Ondrej Blažo, medzinárodné právo Eduard Burda, trestné právo Radoslav Delina, financie, bankovníctvo a investovanie Anton Dzian, chirurgia Vladimír Ferianec, gynekológia a pôrodníctvo Juraj Hamar, estetika Juraj Hladký, […]

Obehové hospodárstvo a otvorené inovácie: Postrehy z viacerých prípadových štúdií

Obehové hospodárstvo (circular economy) je systémový prístup k ekonomickému rozvoju, ktorý sa snaží prekonať tradičný lineárny model ekonomiky, ktorý sleduje cestu „vyťažiť, vyrobiť, použiť, zahodiť“, a nahradiť ho modelom, ktorý podporuje udržateľnosť a efektívne využívanie zdrojov. Jeho cieľom je vytvoriť udržateľnejšiu ekonomiku, ktorá zníži závislosť od využívania nových zdrojov a znižuje množstvo odpadu a emisií. V štúdii Podpora obehového […]

Budovanie klímy na zdieľanie vedomostí uprostred tieňov sabotáže: pohľad na spokojnosť s prácou a sabotáž vedomostí

Znalosti sú „strategicky najvýznamnejší zdroj firmy. Ich zdieľanie, v rámci firmy, sa bežne chápe ako racionálne správanie, ktoré vychádza z postojov a presvedčení jednotlivcov. Na druhú stranu, zadržiavanie informácií a vedomostí je kontraproduktívne vedomostné správanie zakorenené v deviácii a sabotáži na pracovisku s cieľom poškodiť výkon alebo profesionálnu kariéru iného zamestnanca alebo celej firmy uprednostnením osobných cieľov. Cieľom štúdie Budovanie klímy na zdieľanie vedomostí uprostred tieňov sabotáže: pohľad na […]