Životopis

Mám 49 rokov a za sebou, okrem dlhoročných skúseností v podnikateľskej sfére, aj 17 rokov pôsobenia vo vysokoškolskom prostredí. Na slovenskej ale aj zahraničnej akademickej pôde som mal možnosť  vyučovať, viesť bakalárske, magisterské a dizertačné práce, či pôsobiť ako vedúci katedry a prorektor. V súčasnosti pôsobím v Trenčíne na Katedre manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov FSEV TnUAD, ako vysokoškolský učiteľ – docent.

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast

 • 2003: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa: Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Manažment, špecializácia: marketing.
 • 2006: Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa: Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Podnikový manažment.
 • 2009: Titul docent: Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, 3.3.15 Manažment.

Pedagogická činnosť

 • 2019: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne: Marketing, Manažment, Aktruálne trendy riadenia ľudských zdrojov, Riadenie a rozvoj kariéry
 • 2011-2012: Vysoká škola obchodní v Praze: Marketing.
 • 2004 – 2019: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave: Marketing, Regionálny a mestský marketing, Manažment projektov.
 • 2003-2006: Fakulta managementu, Univerzity Komenského v Bratislave: Marketingový audit.

Garancie študijných programov

 • 2016 – 2019Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, názov študijného programu: Ekonomika a manažment verejných služieb,číslo a názov študijného odboru: (3.3.23) Verejná ekonomika a služby, stupeň VŠ štúdia: 1.

Vedené dizertačné práce

Vyžiadané prednášky

Funkcie a členstvo vo vedeckých, odborných a profesijných spoločnostiach

 • 2019 – doteraz: Akademická rada, Vysoká škola podnikání a práva, ČR
 • 2019 – doteraz: Vedecká rada, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 2019 – doteraz: Vedecká rada, Fakulta sociálno ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • 2014 2016: Rada pre rozvoj a financovanie pri Rade vysokých škôl SR 
 • 2016 doteraz: Odborová komisia doktorandského štúdia Fakulty manažmentu PU v Prešove
 • 2011 – 2012: Člen odbornej pracovnej komisie splnomocnenca vlády SR pre oblasť komunálnej reformy
 • 2005 – 2019: Vedecká rada, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Členstvo v redakčných radách odborných a vedeckých časopisov

 

Pošlite mi správu