Budovanie klímy na zdieľanie vedomostí uprostred tieňov sabotáže: pohľad na spokojnosť s prácou a sabotáž vedomostí

Znalosti sú „strategicky najvýznamnejší zdroj firmy. Ich zdieľanie, v rámci firmy, sa bežne chápe ako racionálne správanie, ktoré vychádza z postojov a presvedčení jednotlivcov. Na druhú stranu, zadržiavanie informácií a vedomostí je kontraproduktívne vedomostné správanie zakorenené v deviácii a sabotáži na pracovisku s cieľom poškodiť výkon alebo profesionálnu kariéru iného zamestnanca alebo celej firmy uprednostnením osobných cieľov.

Cieľom štúdie Budovanie klímy na zdieľanie vedomostí uprostred tieňov sabotáže: pohľad na spokojnosť s prácou a sabotáž vedomostí uverejnenej vo vedeckom časopise Journal of Knowledge Management je objasniť nepriaznivý vplyv sabotáže vedomostí na klímu zdieľania vedomostí.

Výskumné otázky

V štúdii riešime nasledovné výskumné otázky:

  • Ovplyvňuje dôvera v organizácii zdieľanie vedomostí? 
  • Aký je sprostredkujúci účinok spokojnosti jednotlivca s prácou a sabotážou vedomostí na vzťah medzi dôverou v organizácii a zdieľaním vedomostí?

Metódy

V rámci výskumu sme uskutočnili online dotazníkový výskum 329 zamestnancov európskych spoločností. Vychádzali sme z nasledovných hypotéz:

  • Organizačná dôvera pozitívne súvisí s klímou na zdieľanie znalostí
  • Organizačná dôvera pozitívne súvisí s pracovnou spokojnosťou zamestnancov
  • Pracovná spokojnosť zamestnancov negatívne súvisí so sabotážou vedomostí
  • Vedomostná sabotáž negatívne súvisí s klímou zdieľania vedomostí

Význam pre prax

Zapojenie zamestnancov do rozhodovania, uznávania a odmeňovania úspechov alebo poskytovanie príležitostí na rozvoj zručností môže byť príkladom praktík, ktoré sú v súlade s prostredím, kde sa zamestnanci cítia naplnení a oceňovaní, a teda menej náchylní k sabotáži vedomostí. Odporúčame preto podporovať atmosféru dôvery vytváraním silných a spoľahlivých väzieb medzi zamestnancami. Takéto prostredie bolo zároveň empiricky overené ako šikovná stratégia na podporu spokojnosti zamestnancov na pracovisku.

Na základe inšpirácie z tejto štúdie môžu odborníci z praxe vytvoriť organizačné hodnotenie, ktoré uprednostňuje zdieľanie znalostí využitím empiricky overených postupov na organizačnej a individuálnej úrovni. V dnešnom vysoko dynamickom hospodárskom prostredí môže rastúce zdieľanie znalostí v rámci firmy zohrávať kľúčovú úlohu pokiaľ ide o odolnosť a flexibilitu firiem voči zmenám, inováciam a teda vedie k zvyšovaniu konkurencieschopnosti.

Zdroj

Perotti, F.A., Rozsa, Z., Kuděj, M. and Ferraris, A. (2024), „Building a knowledge sharing climate amid shadows of sabotage: a microfoundational perspective into job satisfaction and knowledge sabotage“, Journal of Knowledge Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JKM-03-2023-0262

0 Príspevky

Zapojte sa do diskusie!

Váš názor ma zaujíma!
Tak neváhajte a napíšte mi ho do komentára!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *